05:27:42

რეკლამა

 • movie.sul.ge
  • პოზიცია A1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: A1
   :: ჩვენება: ყველა გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 1200 X 150

   ნახვა

  • პოზიცია M1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M1
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია M2

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M2
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია S1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: S1
   :: ჩვენება: ძებნის გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია V1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: V1
   :: ჩვენება: ფილმების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია P1

   :: რეკლამის ტიპი: ვიდეო რგოლი
   :: პოზიცია: P1
   :: ჩვენება: ფილმების გვერდზე
   :: ვიდეოს ზომა: 16:9

 • home.sul.ge
  • პოზიცია A1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: A1
   :: ჩვენება: ყველა გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 1200 X 150

   ნახვა

  • პოზიცია M1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M1
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია M2

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M2
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია M3

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M3
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია M4

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M4
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია M5

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M5
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია S1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: S1
   :: ჩვენება: ძებნის გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია S2

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: S2
   :: ჩვენება: ძებნის გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია V1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: V1
   :: ჩვენება: განცხადების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია V2

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: V2
   :: ჩვენება: განცხადების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 200 X 50

   ნახვა

 • auto.sul.ge
  • პოზიცია A1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: A1
   :: ჩვენება: ყველა გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 1200 X 150

   ნახვა

  • პოზიცია M1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M1
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია M2

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M2
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია M3

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M3
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე (ყოველი მეტის ჩვენების ჩატვირთვის დროს)
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია S1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: S1
   :: ჩვენება: ძებნის გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია S2

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: S2
   :: ჩვენება: ძებნის გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია D1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: D1
   :: ჩვენება: განცხადების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 294 X 70

   ნახვა

  • პოზიცია D2

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: D2
   :: ჩვენება: განცხადების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 294 X 70

   ნახვა

  • პოზიცია D3

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: D3
   :: ჩვენება: განცხადების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 294 X 70

   ნახვა

 • saitebi.sul.ge
  • პოზიცია A1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: A1
   :: ჩვენება: ყველა გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 1200 X 150

   ნახვა

  • პოზიცია M1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: M1
   :: ჩვენება: მთავარ გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 95 X 35

   ნახვა

  • პოზიცია C1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: C1
   :: ჩვენება: კატეგორიების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია W1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: W1
   :: ჩვენება: საიტების გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

  • პოზიცია U1

   :: რეკლამის ტიპი: ბანერი
   :: პოზიცია: U1
   :: ჩვენება: ავტომატური გადასვლის გვერდზე
   :: ბანერის ზომა: 900 X 100

   ნახვა

 • დამატებითი ინფორმაცია

   რეკლამა შესაძლებელია როგორც ჩვენების დათვლით ასევე სასურველი დღეების რაოდენობით
   :: 1000 ჩვენების ფასი 1 ლარი
   :: დღეების რაოდენობა (შეთანხმებით)

   რეკლამის მსურველები დაგვიკავშირდით
   :: E-Mail: contact@sul.ge
   :: შეავსეთ საკონტაქტო ფორმა